ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อ.เมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2565

สถานที่ฉีด ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานีCopy Right 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-2160 0-5651-3767 0-5651-3880 0-5651-1565 โทรสาร 0-5651-1327