การฉีดวัคซีนสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 28 มิถุนายน 2564

สถานที่ฉีด ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ซิโนแวค เข็ม 2 อ.เมืองอุทัยธานี วันที่ 21, 22 และ 25 มิถุนายน 2564

สถานที่ฉีด ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อ.สว่างอารมณ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

สถานที่ฉีด ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อ.บ้านไร่ วันที่ 16 มิถุนายน 2564

สถานที่ฉีด ณ อาคารกายภาพ โรงพยาบาลบ้านไร่


Copy Right 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-2160 0-5651-3767 0-5651-3880 0-5651-1565 โทรสาร 0-5651-1327