รายงานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หมอพร้อม DID (ประชาชน) จังหวัดอุทัยธานี
       
ลำดับ CUP จำนวนประชาชน (คน) จำนวนคนที่พิสูจน์ตัวตน (คน) ร้อยละที่พิสูจน์ตัวตน
1   CUPเมือง 56,649   17,890   31.58% 
2   CUPทัพทัน 42,544   17,102   40.20% 
3   CUPสว่างอารมณ์ 31,037   12,821   41.31% 
4   CUPหนองฉาง 56,750   20,178   35.56% 
5   CUPหนองขาหย่าง 13,689   5,349   39.08% 
6   CUPบ้านไร่ 57,938   21,187   36.57% 
7   CUPลานสัก 53,257   16,935   31.80% 
8   CUPห้วยคต 20,429   7,418   36.31% 
รวม 332,293   118,880   35.78% 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2567 เวลา 08:49  


หมายเหตุ : ประชาชนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุกสิทธิ์การรักษา


copy right © 2013 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327