นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานบริการสาธารณสุขสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้ชื่อ สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้

(20 ภาพ)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานบริการสาธารณสุขสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้ช ...

กระบี่เวชสาร
ปีที่5 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2565
  อ่านวารสาร